تعداد :
جا مایع جیر آبی سان
(سنی پلاستیک)
903,000ریال
903,000ریال
903,000ریال
جا مایع سفید سان
(سنی پلاستیک)
540,000ریال
جا مایع سفید هلنا
(سنی پلاستیک)
510,000ریال
جا مایع سلنا سفید
(سنی پلاستیک)
680,000ریال
جا مایع سلنا طلایی
(سنی پلاستیک)
1,720,000ریال
جا مایع سلنا کروم
(سنی پلاستیک)
1,100,000ریال
جا مایع طلایی سان
(سنی پلاستیک)
1,100,000ریال
جا مایع طلایی هلنا
(سنی پلاستیک)
1,410,000ریال
جا مایع کروم ساتین
(سنی پلاستیک)
960,000ریال
جا مایع کروم سان
(سنی پلاستیک)
770,000ریال
جا مایع کروم هلنا
(سنی پلاستیک)
760,000ریال
463,000ریال
در جشنواره فروش ویژه با جوایز گوشی موبایل و گاز رومیزی برقی در سالن مجتمع فرهنگیان با ما همراه باشید هماهنگی 09122523866               فروشنده گرامی با ثبت نام در شبکه موقعیت آدرس خود را اینترنتی کنید