خدمات رایگان شامل :
درخواست مامور فنی :

لطفاً بابت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با شماره تلفن های

025-38123
025 - 38200475
9122523866

تماس بگیرید و یا عکس درخواست خود را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید

واحد خدمات هماهنگی های لازم را از طریق شماره تلفن اعلامی شما انجام می دهد


طراحی نقشه :

سرای فرهنگ در واحد خدمات رایگان جهت همکاری بیشتر با مهندسین و پیمانکاران با اعلام ابعاد زمین جهت دریافت

لطفاً بابت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با شماره تلفن های

025-38123
025 - 38200475
9122523866

تماس بگیرید و یا عکس درخواست خود را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید

واحد خدمات هماهنگی های لازم را از طریق شماره تلفن اعلامی شما انجام می دهد


مشاوره :

سرای فرهنگ در واحد خدمات رایگان جهت سرویس دهی بهتر با قیمت مناسبتر

جهت هرگونه مشاوره از خرید تا وام ، نصب و گارانتی و خدمات بهتر

لطفاً بابت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با شماره تلفن های

025-38123
025 - 38200475
9122523866

تماس بگیرید و یا عکس درخواست خود را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال کنید

واحد خدمات هماهنگی های لازم را از طریق شماره تلفن اعلامی شما انجام می دهد


ماژول و کد تخفیف :

سرای فرهنگ بابت خریدهای انبوه ، اعیاد مناسبتی ، جشنواره های کارخانجات ، سالن نمایش ، پیمان کاران و انبوه سازان تسهیلات ویژه ای در نظر دارد که از طریق پیام در موعد مقرر اعلام می شود لطفاً از طریق ثبت نام در پایان آدرس اعلام موقعیت و درخواست نمایید تا با شما هماهنگی های لازم به عمل آید

جهت دریافت لیست قیمت و درصد تخفیف با 09122523866 هماهنگ کنید